Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Nástenka Lesy SR

:

Došlé Faktúry: Faktúra č.: 531026229 od IČO: 36038351 pre: Odštepný závod OZ Rožňava

Nadpis

Faktúra č.: 531026229 od IČO: 36038351 pre: Odštepný závod OZ Rožňava

Text

Notifikácia o odoslaní faktúry na zverejnenie

Názov dokumentu: A00141768.PDF
Výsledok schvaľovania: Schválené
Typ dokumentu: Vnútropodniková faktúra
Čas ukončenia procesu: 11. 10. 2018 14:24:11

Koniec platnosti

 

Prílohy

A00141768.PDF    
Vytvoril z e-mailu 11. 10. 2018 14:24 používateľ Systémové konto
Naposledy upravil 11. 10. 2018 14:24 používateľ Systémové konto