Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Nástenka Lesy SR

:

Došlé Faktúry: Faktúra č.: 3015800014 od IČO: 313696 pre: Odštepný závod OZ Beňuš

Nadpis

Faktúra č.: 3015800014 od IČO: 313696 pre: Odštepný závod OZ Beňuš

Text

Notifikácia o odoslaní faktúry na zverejnenie

Názov dokumentu: A00121717.PDF
Výsledok schvaľovania: Schválené
Typ dokumentu: Došlá faktúra
Čas ukončenia procesu: 11. 10. 2018 14:30:38

Koniec platnosti

 

Prílohy

A00121717.PDF    
Vytvoril z e-mailu 11. 10. 2018 14:30 používateľ Systémové konto
Naposledy upravil 11. 10. 2018 14:30 používateľ Systémové konto