Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Nástenka Lesy SR

:

Došlé Faktúry: Faktúra č.: 0024 od IČO: 44609655 pre: Odštepný závod OZ Beňuš

Nadpis

Faktúra č.: 0024 od IČO: 44609655 pre: Odštepný závod OZ Beňuš

Text

Notifikácia o odoslaní faktúry na zverejnenie

Názov dokumentu: A00121693.PDF
Výsledok schvaľovania: Schválené
Typ dokumentu: Došlá faktúra
Čas ukončenia procesu: 11. 10. 2018 14:31:00

Koniec platnosti

 

Prílohy

A00121693.PDF    
Vytvoril z e-mailu 11. 10. 2018 14:31 používateľ Systémové konto
Naposledy upravil 11. 10. 2018 14:31 používateľ Systémové konto