Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Nástenka Lesy SR

:

Došlé Faktúry: Faktúra č.: 186902335 od IČO: 35890568 pre: Odštepný závod OZ Beňuš

Nadpis

Faktúra č.: 186902335 od IČO: 35890568 pre: Odštepný závod OZ Beňuš

Text

Notifikácia o odoslaní faktúry na zverejnenie

Názov dokumentu: A00121680.PDF
Výsledok schvaľovania: Schválené
Typ dokumentu: Došlá faktúra
Čas ukončenia procesu: 11. 10. 2018 14:32:44

Koniec platnosti

 

Prílohy

A00121680.PDF    
Vytvoril z e-mailu 11. 10. 2018 14:33 používateľ Systémové konto
Naposledy upravil 11. 10. 2018 14:33 používateľ Systémové konto