Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Nástenka Lesy SR

:

Došlé Faktúry: Faktúra č.: 1011900936 od IČO: 308609 pre: Odštepný závod OZ Topoľčianky

Nadpis

Faktúra č.: 1011900936 od IČO: 308609 pre: Odštepný závod OZ Topoľčianky

Text

Notifikácia o odoslaní faktúry na zverejnenie

Názov dokumentu: A00164198.PDF
Výsledok schvaľovania: Schválené
Typ dokumentu: Došlá faktúra
Čas ukončenia procesu: 9. 4. 2019 13:28:36

Koniec platnosti

 

Prílohy

A00164198.PDF    
Vytvoril z e-mailu 9. 4. 2019 13:29 používateľ Systémové konto
Naposledy upravil 9. 4. 2019 13:29 používateľ Systémové konto