Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Nástenka Lesy SR

:

Došlé Faktúry: Faktúra č.: 531025142 od IČO: 36038351 pre: Odštepný závod OZ Liptovský Hrádok

Nadpis

Faktúra č.: 531025142 od IČO: 36038351 pre: Odštepný závod OZ Liptovský Hrádok

Text

Notifikácia o odoslaní faktúry na zverejnenie

Názov dokumentu: A00105869.PDF
Výsledok schvaľovania: Schválené
Typ dokumentu: Vnútropodniková faktúra
Čas ukončenia procesu: 9. 3. 2018 10:31:20

Koniec platnosti

 

Prílohy

A00105869.PDF    
Vytvoril z e-mailu 9. 3. 2018 10:31 používateľ Systémové konto
Naposledy upravil 9. 3. 2018 10:31 používateľ Systémové konto