Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Nástenka Lesy SR

:

Došlé Faktúry: Faktúra č.: 000004/2018P/1 od IČO: 315575 pre: Odštepný závod OZ Liptovský Hrádok

Nadpis

Faktúra č.: 000004/2018P/1 od IČO: 315575 pre: Odštepný závod OZ Liptovský Hrádok

Text

Notifikácia o odoslaní faktúry na zverejnenie

Názov dokumentu: A00105823.PDF
Výsledok schvaľovania: Schválené
Typ dokumentu: Došlá faktúra
Čas ukončenia procesu: 9. 3. 2018 10:31:57

Koniec platnosti

 

Prílohy

A00105823.PDF    
Vytvoril z e-mailu 9. 3. 2018 10:32 používateľ Systémové konto
Naposledy upravil 9. 3. 2018 10:32 používateľ Systémové konto