Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Nástenka Lesy SR

:

Došlé Faktúry: Faktúra č.: 20181001 od IČO: 43337112 pre: Odštepný závod OZ Revúca

Nadpis

Faktúra č.: 20181001 od IČO: 43337112 pre: Odštepný závod OZ Revúca

Text

Notifikácia o odoslaní faktúry na zverejnenie

Názov dokumentu: 1268198.pdf
Výsledok schvaľovania: Schválené
Typ dokumentu: Došlá faktúra
Čas ukončenia procesu: 12. 3. 2018 10:34:00

Koniec platnosti

 

Prílohy

1268198.pdf    
Vytvoril z e-mailu 12. 3. 2018 10:34 používateľ Systémové konto
Naposledy upravil 12. 3. 2018 10:34 používateľ Systémové konto