Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Nástenka Lesy SR

:

Došlé Faktúry: Faktúra č.: 531025287 od IČO: 36038351 pre: Odštepný závod OZ Kriváň

Nadpis

Faktúra č.: 531025287 od IČO: 36038351 pre: Odštepný závod OZ Kriváň

Text

Notifikácia o odoslaní faktúry na zverejnenie

Názov dokumentu: 1439633.pdf
Výsledok schvaľovania: Schválené
Typ dokumentu: Vnútropodniková faktúra
Čas ukončenia procesu: 12. 3. 2018 14:00:38

Koniec platnosti

 

Prílohy

1439633.pdf    
Vytvoril z e-mailu 12. 3. 2018 14:01 používateľ Systémové konto
Naposledy upravil 12. 3. 2018 14:01 používateľ Systémové konto