Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Nástenka Lesy SR

:

Došlé Faktúry: Faktúra č.: 599008669 od IČO: 36038351 pre: Odštepný závod OZ Žilina

Nadpis

Faktúra č.: 599008669 od IČO: 36038351 pre: Odštepný závod OZ Žilina

Text

Notifikácia o odoslaní faktúry na zverejnenie

Názov dokumentu: 1450477.pdf
Výsledok schvaľovania: Schválené
Typ dokumentu: Vnútropodniková faktúra
Čas ukončenia procesu: 13. 4. 2018 9:06:27

Koniec platnosti

 

Prílohy

1450477.pdf    
Vytvoril z e-mailu 13. 4. 2018 9:07 používateľ Systémové konto
Naposledy upravil 13. 4. 2018 9:07 používateľ Systémové konto