Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Nástenka Lesy SR

:

Došlé Faktúry: Faktúra č.: 531025264 od IČO: 36038351 pre: Odštepný závod OZ Vranov

Nadpis

Faktúra č.: 531025264 od IČO: 36038351 pre: Odštepný závod OZ Vranov

Text

Notifikácia o odoslaní faktúry na zverejnenie

Názov dokumentu: A00128516.PDF
Výsledok schvaľovania: Schválené
Typ dokumentu: Vnútropodniková faktúra
Čas ukončenia procesu: 13. 4. 2018 12:51:09

Koniec platnosti

 

Prílohy

A00128516.PDF    
Vytvoril z e-mailu 13. 4. 2018 12:51 používateľ Systémové konto
Naposledy upravil 13. 4. 2018 12:51 používateľ Systémové konto