Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Nástenka Lesy SR

:

Došlé Faktúry: Faktúra č.: 5370044872 od IČO: 36862126 pre: Odštepný závod OZ Sobrance

Nadpis

Faktúra č.: 5370044872 od IČO: 36862126 pre: Odštepný závod OZ Sobrance

Text

Notifikácia o odoslaní faktúry na zverejnenie

Názov dokumentu: A00138869.PDF
Výsledok schvaľovania: Schválené
Typ dokumentu: Došlá faktúra
Čas ukončenia procesu: 16. 4. 2018 14:50:03

Koniec platnosti

 

Prílohy

A00138869.PDF    
Vytvoril z e-mailu 16. 4. 2018 14:50 používateľ Systémové konto
Naposledy upravil 16. 4. 2018 14:50 používateľ Systémové konto