Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah
Domovská stránka
Zverejňovanie dokumentov v zmysle  zákona č. 111/1990 Zb., v znení novely č. 547/2002 Z. z.  na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich štátnemu podniku zo zákona číslo 546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 

 Došlé Faktúry

 
Toto zobrazenie nie je možné zobraziť, pretože presahuje prahovú hodnotu zobrazenia zoznamu (počet položiek: 100000), ktorú vynútil správca.

Ak chcete zobraziť položky, vyberte iné zobrazenie alebo vytvorte nové. Ak pre tento zoznam nemáte dostatočné povolenia na vytvorenie zobrazení, požiadajte správcu o úpravu zobrazenia, aby zodpovedalo prahovej hodnote zobrazenia zoznamu.

 
 
 

 Vystavené Objednávky

 
Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
  
  
  
Príloha
  
21. 9. 2018 7:10
Príloha
  
21. 9. 2018 7:10
Príloha
  
20. 9. 2018 10:05
Príloha
  
20. 9. 2018 10:04
Príloha
  
20. 9. 2018 10:04
Príloha
  
17. 9. 2018 9:18
Príloha
  
14. 9. 2018 12:02
Príloha
  
14. 9. 2018 12:02
Príloha
  
14. 9. 2018 12:02
Príloha
  
14. 9. 2018 6:32
Príloha
  
12. 9. 2018 8:53
Príloha
  
10. 9. 2018 10:22
Príloha
  
10. 9. 2018 10:22
Príloha
  
7. 9. 2018 13:57
Príloha
  
5. 9. 2018 13:22
Príloha
  
3. 9. 2018 10:36
Príloha
  
31. 8. 2018 8:50
Príloha
  
31. 8. 2018 8:49
Príloha
  
31. 8. 2018 8:49
Príloha
  
31. 8. 2018 8:49
Príloha
  
31. 8. 2018 8:48
Príloha
  
31. 8. 2018 8:48
Príloha
  
31. 8. 2018 8:47
Príloha
  
31. 8. 2018 8:47
Príloha
  
31. 8. 2018 8:34
Príloha
  
31. 8. 2018 8:34
Príloha
  
31. 8. 2018 8:34
Príloha
  
31. 8. 2018 8:33
Príloha
  
31. 8. 2018 8:33
Príloha
  
31. 8. 2018 8:31
1 - 30Ďalšia